WAT BEHELS DIE KOMPETISIE?

• Skole wat aan die kompetisie deelneem skryf spanne in wat elkeen uit agt lede bestaan.

• Elke span begin ʼn besigheid met ʼn persoonlike bedrag van R100 per lid, wat in ʼn gesamentlike bankrekening gedeponeer word.

• Elke lid kry ʼn geleentheid om vir twee weke leiding te neem, en die besigheid en span te bestuur.

• Die kompetisie is slegs oop vir hoërskoolleerders.
• Een spanlid word vereis om video-opnames van die span se aktiwiteite en vergaderings te maak, en aan hul mentors te stuur om sodoende die organiseerders op datum te hou van alle besigheidsbesluite en -bedrywighede.

• Die spanne ontvang deur die loop van die kompetisie mentorskap van besigheidkenners. Hierdie mentors kommunikeer met skoliere deur gebruik te maak van platforms soos WhatsApp en videokonferensies, om sodoende leiding op ʼn persoonlike vlak te bied.

NASIONALE ENTREPRENEURSKOMPETISIE VIR SKOLE

 

Unmatched Potential, in samewerking met Akademia, bied aan skoliere landswyd die geleentheid om hul entrepreneuriese vernuf te toets deur deel te neem aan ʼn nasionale entrepreneurskompetisie vir skole, genaamd Entreprereuse. Die doel van die kompetisie is om entrepreneuriese denke te bevorder deur ʼn besigheid te begin met ʼn totaal van R800 per span.

WAT IS DIE REGISTRASIEFOOIE?

 

Neem asb. kennis dat die registrasiefooie afsonderlik van die projekfooi van R800 per span is. Die registrasiefooi sluit Individuele talente - CliftonStrengths assessering, Entrepreneuriese talente - Builder Profile 10 assessering en Authentic Entrepreneur Werkboek in.

Opsie 1:

Elke kind maak ʼn eenmalige betaling van R1 400. Wat bestaan uit 'n registrasiefooi van R500 per kind en 'n inskrywings fooi van R900 per kind.

Opsie 2:

Die span se registrasiefooie betaalbaar is R500 per kind en daarna R150 per maand per kind vir 6 maande op die eerste van elke maand (in totaal R900 ).

WAT KAN JOU SPAN WEN?

 

R80 000

R40 000

R16 000

 

WAT KAN JOU SKOOL WEN?

 

R100 000

R50 000

R30 000

 

BELANGRIKE DATUMS

Die kompetisie skop amptelik op 1 Maart 2018 af en duur tot 30 September 2018. Tydens die kompetisie sal leerders ‘n program ontvang
waar hulle meer inligting sal kry rakende sperdatums van projekte.

 • 3 April 2018

  Die kompetisie skop amptelik op 1 Maart 2018 af.
 • 28 Februarie 2018

  Inskrywings word aanvaar tot en met 28 Februarie 2018 om 17:00.
 • 30 September 2018

  Die kompetisie eindig 30 September 2018.
 • 31 Oktober 2018

  Die wenners sal aan die einde van Oktober 2018 aangekondig word.

OM IN TE SKRYF, VOLG DIÉ MAKLIKE STAPPE

Stap 1: Die betaling

Unmatched Potential (Pty.) Ltd.
FNB
Tjekrekeningnommer: 62514992082
Takkode: 250655
Verwysing: SE met die deelnemer se naam en vanStap 2: Voltooi die volgende vorm

 • Deelnemerbesonderhede

 •  
 • Ouer/voogbesonderhede

 •  
 • Skoolbesonderhede

 •  
 •  
 • Stap 3: Bewys van betaling

 •  
 •  
 • Bepalings en voorwaardes

  1. Die deelnemer onderneem om te alle tye op te tree volgens die etiese gedragskodes en standaarde van die borge en Unmatched Potential (Pty) Ltd.
  2. Die deelnemer onderneem om geen besigheid te begin, te onderneem en te ondersteun wat teenstrydig is met die bo genoemde etiese gedragskodes en standaarde nie.
  3. Die deelnemer onderneem om alle kompetisie reëls na te kom soos aan die deelnemer gekommunikeer en oorhandig by aanvang van die deelnemer se deelname na inskrywing.
  4. Die deelnemer en sy/haar ouer/voog, soos aangedui op die inskrywingsvorm, erken en aanvaar by voltooiing en ondertekening van hierdie inskrywingsvorm, volle aanspreeklikheid vir die volle en finale vereffening van die registrasiefooi van R500 asook die oorblywende inskrywingsfooi van R900 per deelnemer. Die deelnemer se inskrywing en deelname sal eers van krag wees na voltooiing en ondertekening van hierdie inskrywingsvorm en betaling van die registrasie en inskrywingsfooie soos hierbo gekies.
  5. Deelnemers gee toestemming dat Unmatched Potential en Akademia hom/haar vir bemarkingsdoeleindes mag kontak.